Sunday, July 27, 2008

Objektif di Peringkat Sekolah
Objektif Pergerakan Puteri Islam Malaysia di peringkat sekolah rendah dan menengah disusun dengan tujuan seperti berikut:-
1.1Melahirkan satu masyarakat muda yang

 • Taat kepada Allah, Raja dan Negara
 • Berilmu
 • Berakhlak mulia
 • Berbakti kepada masyarakat

1.2Membimbing gadis-gadis dalam segi akhlak, rohani dan jasmani supaya menjadi insan kamilah, berilmu, mengajar dan memperkenalkan Islam supaya kelak hidup mereka berasaskan jalan yang diterima Allah S.W.T. dan dapat berbakti untuk Agama, Nusa dan Bangsa.
1.3Membentuk sebuah kumpulan yang beridentiti sendiri, progresif dan di terima masyarakat.
1.4Mengukuhkan persaudaraan antara generasi muda dan menghormati generasi tua.

Monday, June 23, 2008

Pengertian Logo

 • Logo PPIM dibentuk dengan suatu lingkungan bulat berwarna hijau diapit dengan lingkungan berwarna kuning dan di dalam lingkungan hijau itu bertulis PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA
 • Di tengah logo tersebut terdapat satu bulatan PUTIH dan di dalamnya ditulis dengan huruf jawi (Permulaan daripada perkataan “PERGERAKAN PUTERI ISLAM."( Pa Pa Alif) “PUTERI"-Bagi Ahli-Ahli Puteri
  “PEMIMPIN PUTERI" -Bagi Pemimpin-Pemimpin
 • PENGERTIAN WARNA
  Merah Samar : Melambangkan keharmonian dan kelembutan
  Hijau : Agama
  Taqwa sebagai TERAS
  Putih : Kesucian
  Kuning : Kesetiaan dan ketaatan Di bawah logo ini tertulis perkataan :-

Lagu Puteri IslamPERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA

Puteri Lembaga Islam Riang Gembira
Tetap Taat Kepada Allah Dan Raja
Berkorban Untuk Agama Dan NegaraDunia Akhirat
Mendapat Bahagia
Berusaha Mencari Pengetahuan
Berbakti Membuat Kebajikan
Belajar Mencapai Kemajuan
Bersemangat Penuh Keimanan
Puteri Lembaga Islam Riang Gembira
Tetap Taat Kepada Allah Dan Raja
Berkorban Untuk Agama Dan Negara
Dunia Akhirat Mendapat Bahagia


Persatuan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

LATAR BELAKANG PPIM
Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM) adalah sebuah pergerakan berpakaian seragam yang bergerak secara sukarela di sekolah-sekolah rendah, menengah, institut dan Maktab Perguruan serta Institusi Pengajian Tinggi di seluruh Malaysia.
Aktiviti PPIM dijalankan bertujuan untuk membimbing puteri-puteri ke arah penyuburan dan pengambangan potensi-potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T

SEJARAH PPIM
Diwujudkan pada tahun 60an oleh Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia. Keanggotaan hanya untuk pelajar Sekolah Menengah sahaja. Kurikulum berkisar kepada aktiviti keagamaan dan khidmat masyarakat bersifat memberi bantuan kepada golongan miskin. Dilanarkan pada tahun 1981 oleh Permaisuri Agung Pertama di UKM, Bangi1988 - PPIM dipisahkan daripada LKPIM di atas arahan Pendaftar Pertubuhan kerana perbezaan umur keahlian dan aktiviti sepatutnya diaktifkan untuk golongan muda. Beribu pejabat sementara di Bangunan Tuanku Puan Besar Kurshiah, Jalan Pantai Baharu dari tahun 1969 hingga 1996. Berpindah ke Jalan U-Thant pada tahun 1996 hingga 2003. Berpindah ke Darul Puteri pada Januari 2004